Mateřská škola Rozmarýnek

Polička

Včelky

Rychlé kontakty

Telefon:

Ředitelka: 733 695 599

Kuchyň: 739 631 109

Třída Včeličky: 739 631 151

Třída Broučci: 739 631 138

E-mail: msrozmarynek@policka.cz

Login Form

Třída Včeliček

Charakteristika třídy.

Kapacita třídy Včeliček je 23 dětí. V této třídě jsou zapsány děti od 4,5 do 6 let. Děti zde mají dostatek vhodných podmětů k jejich aktivnímu rozvoji a učení. Dle vlastního zájmu se seznamují s anglickým jazykem a se základy hry na zobcovou flétnu. Navštěvují aktivitu Předškoláček . Je kladen důraz na tělesný rozvoj a zdraví dítěte, jeho osobní spokojenost a pohodu. Rozvíjí se řeč dítěte, cvičí se schopnosti a dovednosti, které dítěti umožňují a usnadňují proces jeho dalšího rozvoje a učení. U starších dětí je kladen důraz na samostatnost, sebeobsluhu a upevňování návyků. Pravidelně si po obědě čistí zuby. Děti jsou rozvíjeny ve výtvarných a hudebních činnostech. Učí se zacházet s drobnými pomůckami, nástroji, náčiním a materiálem, zacházet s grafickým a výtvarným materiálem. Jsou seznamovány s různými výtvarnými technikami a tvořením z keramické hlíny. V hudebních činnostech se vedou k intonačně čistému zpěvu za doprovodu klavíru, učí se sladit pohyb s hudbou, ale i pohyb se zpěvem, procvičují hru na rytmické nástroje. Příležitostně vystupují a účastní se akcí pořádaných Mozaikou , muzeem a knihovnou , kulturním programem a dárečky obohacují život v domově pro seniory a penzionu. Navštěvují kulturní a umělecká místa a akce zajímavé pro děti předškolního věku pořádané v Poličce a okolí.