O nás

 

  

!!!UPOZORNĚNÍ - UKONČENÍ PROVOZU WEBOVÝCH STRÁNEK!!!

Provoz těchto webových stránek bude ukončen a nebudou nadále aktualizovány. 

Nové stránky mateřské školy naleznete na adrese www.ms-rozmarynek.cz

 

Charakter a umístění mateřské školy Rozmarýnek Polička

 

Mateřská škola Rozmarýnek Polička vznikla dnem 1. 1. 2003 jako příspěvková organizace s právní subjektivitou. Historie školy sahá do r.1879 kdy byla otevřena škola v budově rodinné vilky, která byla bývalými majiteli darována Poličce za účelem výchovy a vzdělávání dětí.

Je to dvoutřídní škola s celodenním provozem od 6.30 hod. do 16.30 hod.

Mateřská škola se nachází v centru města. Součástí mateřské školy je školní jídelna, která zajišťuje stravování pro Mateřskou školu Palackého náměstí v Poličce, kam se strava dováží. Školní kuchyně se skládá z vlastní kuchyně, přípravny a skladu.

Kapacita kuchyně je 120 jídel. Počet zaměstnanců 3, přepočet na úvazky je 2,195 . Průměrný počet uvařených obědů je 80 – 90 obědů.

Kapacita mateřské školy je 45 dětí, děti jsou rozděleny do dvou tříd.

Vybavenost pomůckami je dobrá, dle finančních možností jsou dokupovány a průběžně modernizovány.

Přestože se mateřská škola nachází ve středu města, k pobytu dětem slouží zahrada a malý dvorek. Zahrada se nachází za budovou MŠ. Vstup se uskutečňuje z hlavní chodby přes dvůr. Dvůr má téměř čtvercový tvar, jeho plocha je opatřena moderní betonovou dlažbou

Předností zahrady je její uzavřený prostor, který umožňuje závětří. Slunné místo v přední části je třeba v létě chránit velkým slunečníkem.

K vycházkám a také k pobytu venku dětí využívá mateřská škola blízké okolí – park, Liboháj , kde jsou děti seznamovány s přírodou a pravidelně zde uzamykají les na zimu a hledají skřítkův poklad. K výchovně vzdělávacím vycházkám zařazujeme také pobyt na nedaleké přehradě, kde mají děti možnost sledovat živou a neživou přírodu. Změny na zahrádkách v jednotlivých ročních obdobích pozorují děti při pobytu venku na dolním předměstí a na zahrádkách u stadionu.

V mateřské škole se provádějí průběžné opravy. Požadavky na modernizaci prostředí se předkládají zřizovateli školy při návrhu na rozpočet na kalendářní rok.

V budově se nacházejí dvě třídy:

mladší děti - Broučci

starší děti - Včeličky

S dětmi pracují 4 pedagogické pracovnice.

 

Proč naše mateřská škola Rozmarýnek Polička

Naše mateřská škola je škola rodinného typu.

Třídy jsou homogenní , sourozenci se mohou vzájemně navštěvovat.

Třídy pracují podle vzdělávacího programu „ Pestrobarevné klubíčko poznatků“

Spolupracujeme s PPP Svitavy , MŠ navštěvuje logopedický tutor, knihovnou , CBM Polička, hasiči , policií, záchranou stanicí, pneuservisem pana Červeného, Ravensburgerem, Českými lesy Polička, penzionem, domovem pro seniory, místní charitou, Mozaikou, základní školou, Tylovým domem a dalšími.

 

 

Filosofie MŠ Rozmarýnek Polička a její vzdělávací program

Motto školy:

Dítě je nepopsaná kniha, která nemůže za to, co ji tam kdo napíše.

Mateřská škola není místem, kde se dítě pouze vzdělává, ale místem, kde žije podstatnou část důležitého období svého života. Má–li se dítě vyvíjet po duševní a charakterové stránce ve zdravou společnosti užitečnou osobnost, musí vyrůstat v prostředí stálém, citově příznivém a vřelém. Společným cílem všech zaměstnanců naší mateřské školy je vytvořit klidné a pohodové prostředí, ve kterém se děti dobře cítí. Ideou naší práce je svoboda, která je základní podmínkou existence tvořivého duchovního života a hluboká úcta k dětské individualitě a jejímu svobodnému rozvoji. Úsilím nás všech je vytvořit prostředí , ve kterém se bude dítě dobře rozvíjet , podporovat rozvoj sociálního cítění, pomáhat při rozvíjení odpovědnosti, nezávislosti a sebekontroly. Vytvoření takového prostředí v mateřské škole, které dýchá na děti příjemnou, vlídnou a přátelskou atmosférou, kde se děti a dospělí cítí dobře

 

Jaký program dětem nabízíme?

Nadstavbové aktivity na mateřské škole jsou určeny především pro předškoláky - děti 5-6 leté, jako nadstavba k předškolnímu vzdělávání - rozvíjení jejich talentu v dané oblasti. Mladší děti mohou nadstavbové aktivity navštěvovat pouze v případě volné kapacity.

  • Veselé pískání na zobcovou flétnu
  • Veselá angličtina
  • Předškoláček

Nadstavbové aktivity odborně vedou pedagogické pracovnice MŠ. K dalším aktivitám naší mateřské školy patří pravidelný plavecký výcvik, návštěva dopravního hřiště.