Mateřská škola Rozmarýnek

Polička

Rychlé kontakty

Tel.: 461 725 343

E-mail: msrozmarynek@policka.cz

Login Form

Jídelní lístek

  

 Jídelní lístek ke stažení zde.

Aktuality

Zveme Vás do Rozmarýnku s pohádkou.


Rodičům , prarodičům a ostatním rodinným příslušníkům.

Od 27.2.2017 do konce dubna se mohou rodiče a rodinný příslušníci zapojit do čtení pohádek v mateřské škole.

Stačí nahlásit den a hodinu čtení.

Těšíme se na Vás

                           učitelky a děti.

Zpráva pro rodiče

Dne 8.12. 2016 od 8 hodin bude v Mateřské škole Rozmarýnek Polička paní Mgr.Pochopová provádět depistáž / průzkum výslovnosti/ u dětí.Kdo má zájem, vyzvedne si u učitelek na třídách tiskopis k vyplnění souhlasu provedení depistáže. Rodiče se mohou depistáže zúčastnit.

Stravné a úplata za vzdělávání

Stravné a úplata za předškolní vzdělávání se vybírá v pátek 2. 9. 2016 od 6:40 do 9:00 hodin.

 

Stravné: 630,- Kč

Úplata za předškolní vzdělávání: 300,- Kč

 

Nové děti zaplatí první platbu v hotovosti.

Pro případné následné placení bezhotovostně Vám bude přidělen variabilní symbol.

Děti, které chodí do posledního ročníku MŠ, tj. děti, které v příslušném školním roce dovrší šest let věku, mají předškolní vzdělávání bezúplatné nejvýše na dvanáct měsíců, děti s odkladem povinné školní docházky hradí úplatu.

 

Změna: od 1. 9. 2016 nemusí hradit úplatu za předškolní vzdělávání zákonní zástupci dítěte, které nebude celý měsíc mateřskou školu navštěvovat.

 

Veškeré finanční úhrady je nutné z bezpečnostních důvodů platit ve stanovené dny a to i v případě momentální nepřítomnosti dítěte.

 

Nepřítomnost dítěte omlouvejte den předem nebo do 7. hodiny ranní toho dne. První den nemoci mají  děti  nárok  odnést si oběd domů. Vyzvednutí obědu  je možné v době od 11.30 - do 14.00 hodin.