Mateřská škola Rozmarýnek

Polička

Rychlé kontakty

Telefon:

Ředitelka: 733 695 599

Kuchyň: 739 631 109

Třída Včeličky: 739 631 151

Třída Broučci: 739 631 138

E-mail: msrozmarynek@policka.cz

Login Form

Pro rodiče

Veselá angličtina

1. Skupina – pondělky 12:30 – 13:00 hod.: 4. 10., 18. 10., 1. 11., 15. 11., 29. 11., 13. 12.

Natálie H., Erik N., Johanka F., Lucie M., Jindřich K., Mikuláš M., Václav P., Štěpán P.

 

2. Skupina – čtvrtky 12:30 – 13:00 hod.:  7. 10.,   21. 10., 4. 11., 18. 11., 2. 12., 16. 12.

Atina D., Rozálie N., Tomáš D., Filip L., Mikuláš S., Tomáš V., Josef Z., Matyáš F., Beáta B.

Aktivity na mateřské škole od září do prosince 2021

Předškoláček: 1.skupina – učitelka Romana Tulisová

                          2. skupina – ředitelka Blanka Faltýnková

Logopedie – učitelka Romana Tulisová

Angličtina – učitelka Radka Ptáčková

Hra na zobcovou flétnu – učitelka Lenka Nekvindová

Předškoláček 1. skupina – 6.10, 20.10., 3.11.,16.11./ úterý/, 1.12.,15.12.  od 12.30 do 13.30 hodin

Předškoláček 2. skupina – 13.10.,27.10.,10.11.,24.11.,8.12. od 12.30 do 13.30 hodin

Logopedie – 7.9.,21.9.,5.10.,19.10.,2.11.,16.11.,30.11.,14.12., od 12.30 do 14 hodin

Angličtina – rozdělení na 2 skupiny, viz. rozpis

Hra na zobcovou flétnu – 14.10.,28.10.,11.11.,25.11.,9.12. od 12.30 do 13 hodin

Akce na měsíc říjen

Dne 5. října divadélko Jo-jo s pohádkou: Palečkova dobrodružství. Začátek v 8.10 hodin, vstupné 60 Kč.

Ve dnech 7.,14.,21.října jdou děti ze třídy Včelek na bruslení na zimní stadion.Odchod z mateřské školy v 8 hodin.

Rodičům

V pátek 24.9. 2021 v rámci MIME FEST budeme mít v mateřské škole vystoupení mima s pořadem -   ZOO.

Vybíráme 25,-Kč na vstupné.