Mateřská škola Rozmarýnek

Polička

Rychlé kontakty

Tel.: (+420) 733 695 599

E-mail: msrozmarynek@policka.cz

Login Form

Jídelní lístek

  

 Jídelní lístek ke stažení zde.

Aktuality

GDPR dle zákona č. 101/2000 Sb.

GDPR dle zákona č. 101/2000 Sb.

Informace dle § 18 odst.2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a

o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů .

Mateřská škola Rozmarýnek Polička provádí zpracování určitých osobních

údajů, které ji ukládá školský zákon , správní řád , zákon o účetnictví , zákoník

práce .

Oznamujeme, že ve smyslu čl. 37 odst. 7 Nařízení Evropského parlamentu a

Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti

se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení

směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) byl

pověřencem pro ochranu údajů (DPO - data protection officer) jmenován pro

Mateřskou školu Rozmarýnek Polička Ing. Radek Vrňák .

Procházková Zdena – ředitelka MŠ Rozmarýnek Polička

Více informací naleznete v dokumentu - Informační povinnost správce

Omluvenka absence dítěte

Mateřská škola Rozmarýnek Polička

Riegrova 7

Polička 572 01

 

Omluvenka absence dítěte

Omlouvám absenci svého syna/dcery_____________________ nar. dne ______________

z docházky v Mateřské škole Rozmarýnek Polička - příspěvkové organizaci

ve dnech_____________________________

z důvodu nemoci dítěte *

z jiného důvodu (uvést konkrétní důvod)*_______________________________

V Poličce dne _________________

podpis zákonných zástupců

*nehodící škrtněte

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

 

Zveme Vás do Rozmarýnku s pohádkou.


Rodičům , prarodičům a ostatním rodinným příslušníkům.

Od 27.2.2017 do konce dubna se mohou rodiče a rodinný příslušníci zapojit do čtení pohádek v mateřské škole.

Stačí nahlásit den a hodinu čtení.

Těšíme se na Vás

                           učitelky a děti.

Zpráva pro rodiče

Dne 8.12. 2016 od 8 hodin bude v Mateřské škole Rozmarýnek Polička paní Mgr.Pochopová provádět depistáž / průzkum výslovnosti/ u dětí.Kdo má zájem, vyzvedne si u učitelek na třídách tiskopis k vyplnění souhlasu provedení depistáže. Rodiče se mohou depistáže zúčastnit.