Mateřská škola Rozmarýnek

Polička

Rychlé kontakty

Telefon:

Ředitelka: 733 695 599

Kuchyň: 739 631 109

Třída Včeličky: 739 631 151

Třída Broučci: 739 631 138

E-mail: msrozmarynek@policka.cz

Login Form

Aktivity na mateřské škole od září do prosince 2021

Předškoláček: 1.skupina – učitelka Romana Tulisová

                          2. skupina – ředitelka Blanka Faltýnková

Logopedie – učitelka Romana Tulisová

Angličtina – učitelka Radka Ptáčková

Hra na zobcovou flétnu – učitelka Lenka Nekvindová

Předškoláček 1. skupina – 6.10, 20.10., 3.11.,16.11./ úterý/, 1.12.,15.12.  od 12.30 do 13.30 hodin

Předškoláček 2. skupina – 13.10.,27.10.,10.11.,24.11.,8.12. od 12.30 do 13.30 hodin

Logopedie – 7.9.,21.9.,5.10.,19.10.,2.11.,16.11.,30.11.,14.12., od 12.30 do 14 hodin

Angličtina – rozdělení na 2 skupiny, viz. rozpis

Hra na zobcovou flétnu – 14.10.,28.10.,11.11.,25.11.,9.12. od 12.30 do 13 hodin