Mateřská škola Rozmarýnek

Polička

Rychlé kontakty

Telefon:

Ředitelka: 733 695 599

Kuchyň: 739 631 109

Třída Včeličky: 739 631 151

Třída Broučci: 739 631 138

E-mail: msrozmarynek@policka.cz

Login Form

Odhlašování dětí

Pro odhlášení stravy volejte na telefonní číslo kuchyně každý den nejdéle do 7:00 hodin.

Zaměstnanci kuchyně po sedmé hodině nahlásí skutečnost odhlášených dětí na třídu.

Pro jakoukoli další komunikaci volejte pouze na třídu, kam Vaše dítě dochází.

 Děkujeme za spolupráci😊.