Mateřská škola Rozmarýnek

Polička

Rychlé kontakty

Telefon:

Ředitelka: 733 695 599

Kuchyň: 739 631 109

Třída Včeličky: 739 631 151

Třída Broučci: 739 631 138

E-mail: msrozmarynek@policka.cz

Login Form

Stravné a školné /Listopad 2021

 STRAVNÉ a ŠKOLNÉ / LISTOPAD 2021 v hotovosti

záloha se vybírá v úterý 26.10.2021 od 6,45 do 8,45 hodin

stravné 798,- Kč a školné 300,- Kč  celkem  1.098,- Kč

           (21 dní  á 38,- Kč)

předškolní děti pouze stravné  798,- Kč

odložená školní docházka       840,- Kč

Zároveň budou vráceny přeplatky z měsíce září 2021!

Bezhotovostní platby (pokud máte přidělen variabilní symbol) uhraďte nejpozději

do 25.10.2021.