Mateřská škola Rozmarýnek

Polička

Rychlé kontakty

Telefon:

Ředitelka: 733 695 599

Kuchyň: 739 631 109

Třída Včeličky: 739 631 151

Třída Broučci: 739 631 138

E-mail: msrozmarynek@policka.cz

Login Form

Výlet Broučků

Výlet Broučků do Bystrého

Dne 15.6. 2021 jedeme s dětmi ze třídy Broučků do nedalekého Bystrého. Prohlédneme si městečko a navštívíme minimuzeum – Brtounovu chaloupku. Pojedeme linkovým autobusem v 8 hodin ze zastávky most Polička a vrátíme se na oběd do mateřské školy. Odchod z mateřské školy v 7.30 hodin/ je možné po domluvě s učitelkami počkat na zastávce most/. Svačinku budeme mít z mateřské školy, pouze prosíme, dejte dětem do batůžku lahvičku s pitím a podle počasí i pláštěnku.

Rodiče dětí prosíme o podpis souhlasu s účastí dítěte na akci – u učitelek ve třídě Broučků. Děti, které půjdou po obědě si vyzvedněte v mateřské škole od 12.15 -12.30.hodin.

Peníze na jízdné a vstupné do minimuzea vybereme po výletě.

/ Dejte dětem do batůžku roušku – na jízdu autobusem a pro návštěvu minimuzea/