Mateřská škola Rozmarýnek

Polička

Rychlé kontakty

Telefon:

Ředitelka: 733 695 599

Kuchyň: 739 631 109

Třída Včeličky: 739 631 151

Třída Broučci: 739 631 138

E-mail: msrozmarynek@policka.cz

Login Form

Zápis dětí do MŠ

Zápis dětí do Mateřské školy Rozmarýnek Polička na školní rok 2021-2022 se bude konat ve dnech 10.-13.5. 2021 od 8 hodin do 16 hodin.

 

Způsob vyzvednutí žádosti o přijetí:

- přímo v mateřské škole

- na našich webových stránkách / zveřejněno dne 4.3. 2021/

 

Žádost o přijetí dítěte musí být potvrzena dětským lékařem nebo doložen okopírovaný očkovací průkaz dítěte.

Vyplněnou žádost přineste do mateřské školy v době zápisu nebo zašlete emailem s ověřeným elektronickým podpisem.

Preferujeme osobní kontakt.

Rodiče si mohou vyzvednout přihlášku pouze v jedné mateřské škole.