Rodičům prvňáčků

Co mám vědět , než zasednu do lavice v 1.třídě:

 

1.Vím , jak se jmenuji.

2. Znám svou adresu.

3. Umím si zavázat boty.

4. Rychle se obléknu a svléknu.

5. Udržuji pořádek ve svém pokojíčku, uklízím si hračky.

6. Dovedu soustředěně vyslechnout pohádku.

7. Rodiče mi nemusí vše říkat víckrát, umím poslechnout.

8. Ke všem se chovám slušně, nikomu neubližuji.

9. Dospělé osobě vykám.

10.Držím správně pastelku a tužku.

11. Používám příbor.

12. Umím zdravit, poděkovat a poprosit o něco.

13. Správně listuji v knize.

14. Srozumitelně vyslovím všechny hlásky.

15. Vydržím u jedné činnosti alespoň 20 minut.

16. Poznám pravou a levou stranu.

17. Poznám barvy.

18. Ovládám hygienické návyky.

19. Jsem samostatný.