Mateřská škola Rozmarýnek

Polička

Rychlé kontakty

Telefon:

Ředitelka: 733 695 599

Kuchyň: 739 631 109

Třída Včeličky: 739 631 151

Třída Broučci: 739 631 138

E-mail: msrozmarynek@policka.cz

Login Form

Zápis do mateřských škol

Název: Termín pro přijímání žádostí o přijetí dětí do MŠ

 termín: 10. - 13. 5. 2021, dále dle možností uvolněné kapacity,

místo: Mateřská škola Rozmarýnek Polička, Riegrova 7

Přijímací řízení probíhá ve správním řízení, ředitelka musí o přijetí či nepřijetí rozhodnout do 30 dnů, zákonní zástupci dětí se mohou do 15 dnů odvolat ke Krajskému úřadu Pardubického kraje. V případě převisu zájemců nad počtem volných míst má na přijímání vliv i trvalý pobyt dítěte ve školském obvodu dané mateřské školy.