Mateřská škola Rozmarýnek

Polička

Rychlé kontakty

Telefon:

Ředitelka: 733 695 599

Kuchyň: 739 631 109

Třída Včeličky: 739 631 151

Třída Broučci: 739 631 138

E-mail: msrozmarynek@policka.cz

Login Form

Doporučení rodičům budoucích prvňáčků

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání je uspořádán do pěti vzdělávacích oblastí, které pokrývají celé široké spektrum vývoje dítěte. Pro každou z nich najdeme činnosti z běžného života, které rodina určitě může zvládnout, pro které má doma podmínky, pomůcky. Předkládáme inspiraci pro přípravu nabídky.

 

Dítě a jeho tělo

 dostatek volného pohybu;

 praktické činnosti podporující hrubou i jemnou motoriku (utírání nádobí, zalévání květin, věšení a skládání prádla, prostírání stolu…);

 hry se stavebnicemi, s míčem, navlékání korálů;

 sebeobslužné činnosti (oblékání, hygiena, stolování);

 hry s pískem apod.

 

Dítě a jeho psychika

 čtení, vyprávění, naslouchání – vzájemně (dítě i v roli vypravěče, rodič i v roli naslouchajícího);

 zkoumání a pozorování v přírodě, sledování jevů (klíčení rostlin, sledování počasí…);

 hry podporující paměť (pexeso, Kimova hra, hry se slovy…);

 hry podporující představivost (stavebnice, skládačky, kreslení, malování…);

 manipulace s předměty, zkoumání a pojmenování jejich vlastností (velikost, barva, vůně, tvar…);  třídění, přiřazování podle určených vlastností (třídění příborů, párování ponožek…);

 hry pro orientaci v prostoru a rovině (hra na schovávanou, vyhledávání detailů v obrázku…) apod.

 

Dítě a ten druhý

 společenské hry;

 hry s pravidly;

 komunikace s druhými, vzájemná interakce apod.

 

Dítě a společnost

 zvyky a tradice ve svém okolí;

 pravidla soužití (jak se chovám doma, v obchodě, v kině…);

 námětové hry (hraní rolí – na povolání, na rodinu…);

 poslech hudby, seznamování s uměním apod.

 

Dítě a svět

 poznávání okolí;

 pracovní činnosti (péče o rostliny, péče o zvířata…);

 seznamování s ekologií (třídění odpadu, šetření vodou a energiemi…) apod.

 

Co by mělo být nejdůležitější? Co můžeme nabídnout rodičům?

 Věnujme dítěti soustředěnou pozornost. To znamená vyhradit si na dítě čas, kdy se nebudeme věnovat jiným činnostem, kdy budeme plně zaměřeni na dítě a na to, co dělá, co děláme.

 Povídejme si s dítětem, vyprávějme si.

 Každý den si najděme chvíli na čtení. Nikdy není brzy na to začít dětem číst, nikdy není pozdě začít dětem číst. Můžeme si z toho vytvořit krásný večerní rituál před spaním.

 Důvěřujme svému dítěti. Zvládne toho hodně, pokud k tomu dostane příležitost. Nebojme se, že rozbije talíř, vyleje vodu, rozsype mouku….to se přece stane i nám. Využijme takové situace k tomu, že není problém chybovat, ale učme ho po sobě uklidit (i když to nebude dokonalé).

 Zapojujme dítě do běžných činností doma, v zahradě i v dílně.

 Hrajme s dítětem běžně dostupné hry (pexeso, Černý Petr, kvarteto…).

 Dopřejme dítěti dostatek různorodého pohybu.

 Učme dítě dodržovat pravidla (chování, stolování…).

 

„Chovejme se k dětem s laskavou důsledností.“ Z. Matějček

 

 

 

Přikládáme první zajímavé odkazy, které můžete doporučit rodičům:

https://edu.ceskatelevize.cz/kabinet/dil/220553115500001

https://edu.ceskatelevize.cz/kabinet/dil/220553115500002

https://www.youtube.com/watch?v=N9Lp4glcbTA

https://digifolio.rvp.cz/artefact/file/download.php?file=66968&view=9641

https://digifolio.rvp.cz/artefact/file/download.php?file=66967&view=9641

https://digifolio.rvp.cz/artefact/file/download.php?file=66966&view=9641

 

 

čerpáno : Národní pedagogický institut ČR, Mgr. Hana Splavcová