Mateřská škola Rozmarýnek

Polička

Rychlé kontakty

Tel.: 461 725 343

E-mail: msrozmarynek@policka.cz

Login Form

Jídelní lístek

  

 Jídelní lístek ke stažení zde.

Informace pro rodiče o znovuotevření MŠ Rozmarýnek Polička

 

 

 • Na základě usnesení Rady města Poličky dne 2.3. 2020 usnesením RM č.116 v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu vládou ČR od 12.3. 2020 bude obnoven provoz naší MŠ v pondělí 25.5. 2020.

 • Před prvním vstupem do MŠ jsou rodiče povinni vyplnit čestné prohlášení o neexistujících příznacích COVID-19 (zvýšená teplota, kašel, rýma, náhlá ztráta chuti a čichu, začervenalé ruce, dušnost apod.)

 • Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla stanovená krizovým opatřením - zakrytí úst a nosu.

 • Před budovou školy se musí minimalizovat velké shromažďování osob, musí se dodržovat 2m odstupy, pro všechny osoby pohybující se před i v prostorách školy platí povinnost nosit roušky.

 • Děti v prostorách školy roušky nosit nemusí, rodiče je uloží do sáčku ( ne volně) v šatně na značce dítěte.

 • Před vstupem do třídy si děti musí umýt ruce pod tekoucí vodou , mýdlem z dávkovače a použít jednorázový papírový ručník, při podezření na nemoc jim bude měřena teplota bezkontaktním teploměrem.

 • Stravování dětí bude zajištěno v běžném režimu, pouze nebude vydávaná strava do jídlonosičů nebo strava z domova ( v případě dietních opatření).

 • Aktivity dětí budou v průběhu organizované co nejvíce venku, proto rodiče zabezpečí dostatek oblečení na školní zahradu.

 • Pokud budou u dítěte v průběhu dne vykázány příznaky nemoci, bude dítě izolováno, zákonný zástupce si dítě neodkladně vyzvedne ze školy a vše bude nahlášeno na příslušnou hygienickou stanici.

 • Doporučujeme pouze vstup jednoho z rodičů, nedoporučujeme vstup seniorům a osobám starších 65 let.

 • Před mateřskou školou i v prostorách školy by se neměly shromažďovat větší skupinky lidí,

  rodiče by se minimálně měli zdržovat v prostorách školy.