Mateřská škola Rozmarýnek

Polička

Rychlé kontakty

Telefon:

Ředitelka: 733 695 599

Kuchyň: 739 631 109

Třída Včeličky: 739 631 151

Třída Broučci: 739 631 138

E-mail: msrozmarynek@policka.cz

Login Form

Aktuality

Rodičům

V pátek 24.9. 2021 v rámci MIME FEST budeme mít v mateřské škole vystoupení mima s pořadem -   ZOO.

Vybíráme 25,-Kč na vstupné.

 

 

Odhlašování dětí

Pro odhlášení stravy volejte na telefonní číslo kuchyně každý den nejdéle do 7:00 hodin.

Zaměstnanci kuchyně po sedmé hodině nahlásí skutečnost odhlášených dětí na třídu.

Pro jakoukoli další komunikaci volejte pouze na třídu, kam Vaše dítě dochází.

 Děkujeme za spolupráci😊.

Hravá školička bruslení

Vážení rodiče,

     od října budeme chodit pravidelně každý čtvrtek na bruslení na Zimní stadion v Poličce. Odchod ze školky bude nejdéle v 8 hodin.

Kurz obsahuje celkem 10 výukových lekcí od října do prosince.

Začátek: 7.10. 2021 v 8:30.

Konec: 16.12. 2021

S sebou: láhev s pitím, vhodné oblečení na led (rukavice, šusťákové kalhoty, prodyšnou bundu).

Na stadionu brusle a přilby dětem půjčí. Je možné, aby si dítě nosilo své vybavení.

Cena: 70,-Kč lekce (peníze budeme vybírat až po ukončení poslední lekce).

Akce ma měsíc září 2021

Dne 16.9. od 9 hodin pro děti ze třídy Broučků a Včelek v mateřské škole – Beseda o životě dravců a sov.

Vybíráme 40,-Kč na vstupné.

Dne 21. a 22.9. jdou děti ze třídy Včelek do Mozaiky ,kde budou tvořit z keramické hlíny. Odchod dětí z MŠ v 8.45 hodin. Děti budou rozděleny na dvě skupiny.

Dne 29.9. půjdou děti ze třídy Včelek do CBM v Poličce na výstavu – Nakouknutí do historie.

Odchod z mateřské školy v 9 hodin, vstupné 20,-Kč

Stravné a školné /Září 2021

 STRAVNÉ a ŠKOLNÉ / ZÁŘÍ 2021 v hotovosti

záloha se vybírá dne 2.9.2021 od 6,45 do 8,45 hodin

stravné 800,- Kč a školné 300,- Kč  celkem  1.100,- Kč

předškolní děti pouze stravné  800,- Kč

odložená školní docházka       850,- Kč

Bezhotovostní platby (pokud máte přidělen variabilní symbol) uhraďte nejpozději

do 5.9.2021.

Nově nastoupivším dětem (bude-li zájem) bude přidělen variabilní symbol a sděleno číslo účtu MŠ dne 2.9.2021. První platba bude vybírána v hotovosti.

Zároveň se bude vybírat za prázdninové období (38,- Kč/den stravné a 15,- Kč školné/den)